Description

Don Orrell Offset Stirrups
Mahogany Varnished Stain
3″ Base